Legalizacija objekata

Što je to legalizacija objekta? 
Legalizacija objekta je ishođenje odgovarajućeg akta kojim se bespravno izgrađeni objekt legalizira.

Zašto je potrebno ozakoniti objekt? 
Najčešće je legalizacija potrebna zbog nemogućnosti dobivanja kredita zbog zabilježbe u zemljišnoknjižnom izvatku da za građevinu nije priložena građevna i uporabna dozvola.
Ukoliko objekt nije legaliziran neće se moći provesti etažiranje, podjela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja. 

Što je to nezakonito izgrađena zgrada? 
Nezakonito izgrađenom zgradom  prema Zakonu o postupanju s nelegalno izgrađenim zgradama, smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011)

Kako legalizirati objekt? 
Prikupite svu dokumentaciju koju posjedujete i nazovite
Tel:  +385 51 212 130
Mob:+385 98 326 179
Dogovorite sastanak, a sve ostalo, do ishodovanja vlasničkog lista, naša je briga. 


Što je sve potrebno za legaliziranje objekta? 

Potrebna dokumentacija ovisi o veličini objekta, a podijeljeni su u 4. grupe : 
  • pomoćna zgrada - nije veća od 50 m2 bruto
  • zgrada koja nije veća od 100 m2 bruto
  • zgrada koja nije veća od 400 m2 bruto
  • zgrada veća od 400 m2 bruto

Poveznice na tekstove zakona Važniji linkovi  
Tel:  +385 51 212 130 
Mob: +385 98 326 179
info@md-biro.hr